KDirSign – časová razítka a elektronický podpis

Program KDirSign (ke stažení zde) je určen pro ověření výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě podle § 18 odst. 5 vyhlášky č. 31/1995 Sb. Zajišťuje vytvoření textového souboru s otisky souborů tvořících ověřovaný výsledek, jeho opatření externím elektronickým podpisem a externím časovým razítkem. Program není určen k ověření geometrického plánu ve formátu pdf.

V rámci tohoto článku se zaměříme zejména na nastavení elektronického podpisu a časových razítek, které jsou pro práci s programem nezbytné.

Jakmile aplikaci stáhnete, rozbalíte a spustíte, je prvním nutným krokem nastavení časových razítek. Ta zaručují, že uvedená data v elektronické podobě existovala v určitý časový okamžik v dané podobě, tzn. s průkazným datem a časem. Než se však pustíte do nastavování, je třeba si časová razítka zakoupit (obvykle formou předplaceného balíčku). To lze provést na webu PostSignum, případně na webu elektronickypodpis.cz. Pokud zakoupíte časová razítka přes zmíněný elektronickypodpis.cz, s nastavením v programu vám dokáží vzdáleně v rámci nákupu pomoci.

Pokud budete nastavovat časová razítka sami, klikněte na Nastavení a vložte získané přístupy, tj. Jméno, Heslo a URL TSA. Nakonec zavřete okno tlačítkem Uložit.

Dále vyberte složku, v níž máte připravené potřebné dokumenty tlačítkem v pravém dolním rohu s třemi tečkami. Práce s programem je dále dobře popsána na této adrese – https://www.cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Zivotni-situace/Overovani-vysledku-zememerickych-cinnosti-v-elektr/KDirSign_navod-k-aplikaci.aspx 

Nakonec klikněte na Podepsat. Pro podepsání je třeba mít elektronický podpis, resp. kvalifikovaný certifikát. Opatřit si jej můžete opět na České poště v rámci služby PostSignum, nebo prostřednictvím služby Zřízení elektronického podpisu.