Časová razítka (TSA) a jejich využití

Časové razítko, resp. kvalifikované časové razítko (TSA) je vhodným doplňkem elektronického podpisu, neboť zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala v určitý časový okamžik v dané podobě. Čas ve vašem PC není průkazný, neboť je možné jej relativně jednoduše změnit. Pak je i čas podepsání dokumentu jiný. Časové razítko vám poskytne záruku a nezpochybnitelnou jistotu v tom, jak příslušný dokument vypadal v okamžiku, kdy jste ho podepsali a orazítkovali. Časové razítko navíc prodlužuje platnost dokumentů až o 5 let. Můžete si je zakoupit na webu USBtokeny.cz formou předplaceného balíčku. 

Požadavek na využití kvalifikovaných časových razítek se týká zejm. veřejné správy. Ta, pokud podepisuje dokument, kterým právně jedná (správní rozhodnutí, výzva k odstranění vad apod.), má k tomu na základě § 5 zákona č. 297/2016 Sb. použít kvalifikovaný elektronický podpis. K dokumentu, který byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, by měla „veřejná správa“ na základě § 11 zákona č. 297/2016 Sb. připojit rovněž kvalifikované elektronické časové razítko.

Více se o této problematice lze dočíst na stránkách MV ČR – https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-material-k-problematice-peceteni-zsvd.aspx 

Kvalifikovaná časová razítka od PostSignum České pošty si lze opatřit také na webu elektronickypodpis.cz opět formou předplaceného balíčku.