Časová razítka (TSA) a jejich využití

Časové razítko (TSA) je vhodným doplňkem elektronického podpisu, neboť zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala v určitý časový okamžik v dané podobě. Čas ve vašem PC není průkazný, neboť je možné jej relativně jednoduše změnit. Pak je i čas podepsání dokumentu jiný. Časové razítko vám poskytne záruku a nezpochybnitelnou jistotu v tom, jak příslušný dokument vypadal v okamžiku, kdy jste ho podepsali a orazítkovali. Časové razítko navíc prodlužuje platnost dokumentů až o 5 let.

Požadavek na využití kvalifikovaných časových razítek se týká zejm. veřejné správy. Ta, pokud podepisuje dokument, kterým právně jedná (správní rozhodnutí, výzva k odstranění vad apod.), má k tomu na základě § 5 zákona č. 297/2016 Sb. použít kvalifikovaný elektronický podpis. K dokumentu, který byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, by měla „veřejná správa“ na základě § 11 zákona č. 297/2016 Sb. připojit rovněž kvalifikované elektronické časové razítko.

Více se o této problematice lze dočíst na stránkách MV ČR – https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-material-k-problematice-peceteni-zsvd.aspx 

Kvalifikovaná časová razítka od PostSignum České pošty si lze opatřit mj. na webu elektronickypodpis.cz formou předplaceného balíčku.