Návod na elektronické daňové přiznání

Předpoklady

Elektronické přiznání již několik let mohou právnické i fyzické osoby podávat elektronicky přes web České daňové správy, tzn. Daňový portál. Vyplnění formuláře vám zabere jen několik minut času a ušetří vám cestu na finanční úřad. Kromě toho aplikace umožňuje i přímé nahrání speciálního souboru vytvořeného nějakým účetním programem.

K úspěšnému zvládnutí celé procedury je však nutné vlastnit kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis vydaný jednou ze tří českých certifikačních autorit. Pokud jej nemáte, můžete využít naší služby pro zřízení elektronického podpisu. Tento certifikát pak pochopitelně budete moci používat i k podpisu jiných digitálních dokumentů.

Na webu přejděte do záložky ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU.

 

Na stránce elektronického podání si nejprve můžete zkontrolovat, zda váš počítač disponuje všemi doplňky, aby vám aplikace správně fungovala.

Jestliže používáte účetní software, který umí exportovat data do formátu .xml, přejdete rovnou do menu pro upload tohoto souboru – „NAČTENÍ ZE SOUBORU“. Užitečnou vlastností webové aplikace je také to, že kdykoli můžete všechna svá data uložit do pracovního souboru, který si stáhnete, a pak jej na server znovu nahrajete, aniž byste museli vše vyplňovat znovu.

V případě, že žádný vhodný soubor k nahrání nemáte, začnete vyplňovat formulář elektronického přiznání k dani z příjmů pomocí Průvodce. Velmi příjemné pro začínajícího uživatele je grafické rozhraní, které je strukturováno podobně jako klasický papírový formulář. Navíc je celý proces rozdělen do několika přehledných kroků, takže webová stránka ani není příliš dlouhá.

Když vše vyplníte, program automaticky vyhodnotí, zda jsou vložené údaje správné a vypočítá hodnoty některých polí. Na případné chyby vás upozorní a odkáže na příslušné položky. Opět máte možnost vše uložit do pracovního souboru, anebo již přiznání definitivně podat.

Podání daňového přiznání

K tomu slouží červeně orámované tlačítko „Podat“. Budete vyzváni ke vložení svého podpisového certifikátu ve formátu PKCS12. Nemusíte se bát, že bude vyzrazen, proces podepisování probíhá v javové aplikaci spuštěné na vašem počítači, takže váš certifikát ani heslo k němu nebude odeslán nikam pryč.

Podepsáním odesílaného souboru jsme hotovi. Nakonec si ještě můžete stáhnout XML soubory s daty a také PDF soubory, z nichž jeden vypadá přesně jako vaše vyplněné papírové daňové přiznání. Rovněž je na stránce heslo, které můžete použít pro pozdější přístup do systému, chcete-li se dozvědět, v jaké fázi je kontrola vašeho podání.

Technické poznámky

Veškerá komunikace s daňovým portálem probíhá přes šifrované spojení HTTPS (stejně jako třeba u elektronického bankovnictví). Serverový certifikát je podepsán První certifikační autoritou; je tedy dobré mít nainstalován její kořenový certifikát. Stáhnout jej můžete ze stránky Ministerstva vnitra ČR. Některé pluginy v jazyce Java jsou podepsány také certifikátem ověřeným u Verisign, což je významná nadnárodní certifikační autorita.