Kvalifikovaný certifikát – co to je a k čemu slouží?

Pomocí kvalifikovaného certifikátu (QCA) můžete vytvořit tzv. zaručený elektronický podpis (také uznačován jako uznávaný elektronický podpis). V českém právu je definován jako certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou. Terminologie je však nepatrně komplikovaná, existuje totiž také kvalifikovaný elektronický podpis. V rámci něho je certifikát uložen mimo PC na bezpečném prostředku – USB tokenu, nebo čipové kartě. To zajišťuje nejvyšší míru zabezpečení. Standardně, pokud to nevyžaduje daná aplikace, se nastavují certifikáty do úložiště PC, tedy vzniká tím zaručený elektronický podpis.

Jak bylo výše zmíněné, kvalifikované certifikáty vydávají certifikační autority – v ČR jsou tři – PostSignum České pošty, I.CA a eIdentity. Certifikáty mohou také vydávat smluvní  partneři certifikačních autorit. Těmi jsou tzv. Externí registrační autority.

Jaké úkony nám kvalifikovaný certifikát umožní?

  • elektronické podepisování dokumentů (smluv, faktur apod.)
  • komunikace s ČSSZ
  • podání daňového přiznání elektronicky
  • komunikace s MŠMT (školy)
  • práce s eReceptem (lékaři)
  • podávání žádostí o dotace
  • podávání nabídek na veřejné zakázky na e-tržištích (tam kde je nutné certifikátem nabídku podepsat – např. TENDERARENA, NEN apod.)

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis získat, přejděte na podstránku Jak získat elektronický podpis a proč jej vlastně potřebuji? Máte-li zájem už o vlastní zřízení kvalifikovaného certifikátu PostSignum (Česká pošta) ve vašem sídle, přejděte prosím na elektronickypodpis.cz.