Jak podepsat dokument v OpenOffice.org

OpenOffice.org je kancelářský balík, nabízející programy pro editaci textových dokumentů, grafů, tabulek nebo databází. Narozdíl od svého konkurenta Microsoft Office je šířen zdarma. Stáhnout si jej můžete na adrese openoffice.org. Stejně jako v produktu od Microsoftu i v OpenOffice.org můžeme své soubory elektronicky podepisovat. Je to velmi snadné a přitom užitečné.

Certifikát

Abychom mohli dokumenty podepisovat, potřebujeme nejprve svůj vlastní certifikát.

Proč soubory podepisovat?

Představte si, že svůj dokument chcete poslat emailem svému obchodnímu partnerovi. Jde například o smlouvu, kterou spolu chcete sjednat. Napíšete její znění, uvedete cenu a soubor pošlete. Avšak vašemu partnerovi se bude cena zdát vysoká, a tak ji změní. Stačí třeba odmazat poslední nulu. Následně vám soubor pošle zpět. Vy si změny nevšimnete, vytisknete celý dokument a na příslušném místě jej podepíšete. a jste namydlení! Kdybyste před odesláním soubor digitálně podepsali pomocí svého soukromého klíče, posléze jej váš partner změnil, podpis již nebude odpovídat! Jakákoli změna dokumentu po jeho digitálním podepsání má za následek neplatnost podpisu. Toto nelze nijak obejít, a proto je zaručený elektronický podpis bezpečnější než obyčejný. (Pochopitelně jsme si vědomi naivity našeho příběhu, ale pro ilustraci snad stačí.)

Elektronický podpis dokumentu

Otevřete svůj dokument (může to být text, tabulka nebo obrázek), proveďte potřebné úpravy a soubor uložte. Nyní už soubor neměňte. v hlavní nabídce „Soubor“ zvolte Digitální podpis.

Objeví se okno se seznamem digitálních podpisů. Pochopitelně smlouva bude mít vždy alespoň dva podpisy – málokdo sepisuje smlouvu sám se sebou.

Klepnutím na tlačítko „Přidat“ zobrazíte seznam svých certifikátů, pomocí kterých můžete soubor podepsat.

Zobrazte si podrobnosti, kde si všimněte zejména prosté věty oznamující, že máte soukromý klíč k tomuto certifikátu. To je nám známá skutečnost, nicméně je dobré se ujistit, že i OpenOffice má přístup k našemu soukromému klíči.

Na kartě „Detaily“ lze podobně jako v mailovém klientu zobrazit informace o subjektu, tedy vlastníkovi certifikátu, a na kartě „Certifikační cesta“ certifikát, kterým byl ten váš podepsán, tj. certifikát příslušné certifikační autority. Opět se jedná o nám již dobře známé funkcionality.

Nuže tedy vyberte certifikát, kterým soubor podepíšete, a jste hotovi! Nyní je soubor zabezpečen proti svévolným úpravám.

Zobrazení podpisu

Když následně v menu „Soubor“ zvolíte „Vlastnosti“, Uvidíte, že řádek Digitální podpisy již není prázdný, ale obsahuje informace o majiteli certifikátu, pomocí něhož byl dokument podepsán, a čas, kdy se tak stalo. Klepnutím na vedlejší tlačítko se zobrazí stejný dialog jako při podepisování a vy máte možnost i podpis zrušit.

Pokud soubor budete později znovu editovat, při pokusu o uložení budete upozorněni, že ukládáte elektronicky podepsaný dokument. v případě, že změny chcete uložit, podpisy budou odstraněny (neboť by stejně nebyly platné). Následně jej musíte podepsat znovu, potřebujete-li to.

Reference