Podávání nabídek na veřejné zakázky s elektronický podpisem

Relativně nedávnou novinkou je nutnost mít při podávání nabídky na veřejnou zakázku nastavený elektronický podpis, tedy kvalifikovaný osobní certifikát. Mezi portály, které elektronický podpis vyžadují, patří například NEN, Tenderarena a další. Zřizovat si elektronický podpis je nicméně vhodné s dostatečným časovým předstihem – není dobré vše začít řešit v den podání nabídky.

Jednou z relativně obtížnějších cest je získání certifikátu u jedné z tří certifikačních autorit Post Signum České pošty, První certifikační autority nebo eIdentity.

Nebo si můžete objednat mobilní registrační autoritu, např. digitalni-podpis.cz či elektronickypodpis.cz. Ti vás navštíví přímo v sídle a kvalifikovaný certifikát vám na místě vystaví a v PC nastaví.