eRecept a elektronický podpis

eRecept (elektronická preskripce) je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě.

Pro práci s eReceptem obvykle lékaři potřebují kvalifikovaný certifikát. Ten využívají zejména při elektronické komunikaci se SÚKLem, podepisují jím podávaný formulář žádosti o přístup k Centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚ ER) a na Portál pro externí identity (PEI). Kvalifikovaný certifikát je využíván při každém vstupu uživatele k CÚ ER. Zpravidla bývá toto ověřování automatizované prostřednictvím příslušného software uživatele.

Jednou z relativně obtížnějších cest je získání certifikátu u jedné z tří certifikačních autorit PostSignum České pošty, První certifikační autority nebo eIdentity.

Nebo si můžete objednat mobilní registrační autoritu, např. digitalni-podpis.cz či elektronickypodpis.cz. Ti vás navštíví přímo v sídle a kvalifikovaný certifikát vám na místě vystaví a v PC nastaví.