Elektronický podpis

Potřebujete komunikovat se svými obchodními partnery elektronicky? Nebaví vás každoročně stát dlouhé fronty na úřadech státní správy? Nejste si jisti bezpečností elektronické komunikace? Hledáte řešení či radu odborníka, kterému budete moci důvěřovat?

Digitální dokumenty ve své základní podobě jsou velmi lehce podvrhnutelné. Poslat email s darovací smlouvou na milion dolarů z adresy bill.gates@microsoft.com zvládne i malé dítě. Taková smlouva tudíž nemůže mít žádnou právní závaznost. Vyvstala tedy potřeba udělat to nějak lépe. Technologie zaručeného elektronického podpisu nám to umožňuje!

Podle zákona číslo 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu je možné listinu v elektronické podobě za určitých podmínek daných tímto zákonem považovat za stejně hodnověrnou jako notářsky ověřenou podepsanou smlouvu či jiný dokument. Výhody takto podepsaných digitálních souborů jsou zřejmé: rychlost komunikace, jednodušší archivace, nižší náklady apod. Ale jsou zde i nezanedbatelná rizika, která vznikají zejména nesprávnou manipulací s certifikáty, soukromými klíči i samotnými dokumenty. Proto je třeba pracovat s tzv. elektronickým podpisem opatrně! Málo lidí si totiž uvědomuje, že jeho právní síla je shodná s jejich běžným podpisem a nechovají se zodpovědně. Cílem těchto webových stránek je poskytnout běžnému uživateli dostatek informací ve srozumitelné podobě, aby se elektronické komunikace nebál, ale zároveň aby se choval obezřetně.

Elektronický podpis lze použít pro signaci obchodních smluv, důležitých listin nebo obyčejných emailů, chcete-li dát příjemci jistotu, že jste skutečným autorem dopisu. Na druhou stranu, máte-li něčí certifikát, jste schopni mu posílaný email zašifrovat, že on jediný bude schopen si jej přečíst. Standardně totiž maily šifrované nejsou a na síti si je snadno kdokoli přečte.

Pro seznámení se s elektronickým podpisem vám rovněž může pomoci článek na Wikipedii.