Elektronický podpis

Potřebujete komunikovat se svými obchodními partnery elektronicky? Nebaví vás každoročně stát dlouhé fronty na úřadech státní správy? Nejste si jisti bezpečností elektronické komunikace? Hledáte řešení či radu odborníka, kterému budete moci důvěřovat?

Elektronický podpis (s využitím kvalifikovaného případně komerčního osobního certifikátu) lze použít pro signaci (podepisování) obchodních smluv, důležitých listin nebo obyčejných emailů (chcete-li dát příjemci jistotu, že jste skutečným autorem dopisu resp. emailové zprávy). Máte-li něčí certifikát, jste schopni mu posílaný email zašifrovat, že on jediný bude schopen si jej přečíst. Standardně totiž emaily šifrované nejsou a na síti si je může snadno „kdokoli“ přečíst. Další výhodou je možnost přímé komunikace se státní správou – např. Finanční úřad, ČSSZ a další. Elektronický podpis bývá také často nezbytnou součástí při podávání nabídek na veřejné zakázky prostřednictvím EZAK, NEN, TENDERARENA apod.

Cílem těchto webových stránek je poskytnout běžnému uživateli dostatek informací ve srozumitelné podobě, aby se elektronické komunikace nebál, ale zároveň aby se choval obezřetně. Naleznete tedy zde několik návodů, jak při získání kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis postupovat. Pokud nebudete mít zájem a čas nad celým procesem bádat a několik hodin se záležitosti věnovat, můžete si objednat externí registrační autoritu na elektronickypodpis.cz – přijede za Vámi do kanceláře, veškerou smluvní dokumentaci Vám připraví, certifikát pro elektronický podpis Vám vystaví a nastaví do počítače. Taktéž Vám používání elektronického podpisu podrobně vysvětlí. To vše obvykle během jedné návštěvy za 60 minut.

Pro bližší seznámení se s elektronickým podpisem a algoritmy vám rovněž může pomoci článek na Wikipedii.