Certifikát elektronického podpisu není kvalifikovaný, nebo neobsahuje úplnou certifikační cestu.

Certifikát elektronického podpisu není kvalifikovaný, nebo neobsahuje úplnou certifikační cestu. – hláška, kterou nikdy nevidíme v rámci dané aplikace rádi. Příčinou bývá nesprávný export certifikátu do formátu PFX, resp. P12. Nejčastěji se tak děje na počítačích s operačním systémem Mac OS. Důvodem je obecné nastavení tohoto prostředí, které nedovolí z Klíčenky (aplikace pro správu certifikátů)  generovat tzv. všechny vlastnosti certifikátu, a soubor se tak pro aplikaci stane z nějakého důvodu nekompletní.

Optimálním řešením je certifikát exportovat ve Windows, a to jak s privátním klíčem, tak se všemi rozšířenými vlastnostmi. Obě tyto možnosti je nutné zakliknout v programu certmgr.msc).

Tento soubor (s příponou .P12) pak lze bez problémů naimportovat zpět do Mac OS a zároveň jej využít v příslušné aplikaci. Obvykle se jedná o aplikace pro podání nabídky na veřejnou zakázku (EZAK a další), dotační programy apod.

Pokud vás tlačí termín nebo nechcete na výše uvedené vynakládat čas, spojte se se specialisty z elektronickypodpis.cz. Celým procesem vás provedou a vše vám nastaví.