USB tokeny – jejich nutnost a využití

USB tokeny (např. Gemalto Safenet etoken 5110 CC) nacházejí své využití v případě, že potřebujete provádět kvalifikovaný elektronický podpis dokumentů či e-mailů dle nařízení eIDAS, obsluhovat CzechPOINT@office nebo pracovat jako lékař s eReceptem.

Nutnost využívat USB tokeny a čipové karty pro elektronický podpis vyvstala po 20.9.2018, kdy vešlo v účinnost nařízení eIDAS. Toto nařízení se týká zejména Orgánů Veřejné Moci (OVM). Kvalifikovaný elektronický podpis tak musí být jednak zaručený, ale navíc musí být vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů (USB token, čipová karta) a musí být založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy.

USB tokeny můžete zakoupit v e-shopu USBtokeny.cz.

USB tokeny