USB tokeny – jejich nutnost a využití

USB tokeny (např. Gemalto Safenet etoken 5110 CC) nacházejí své využití v případě, že potřebujete provádět kvalifikovaný elektronický podpis dokumentů či e-mailů dle nařízení eIDAS, obsluhovat CzechPOINT@office nebo pracovat jako lékař s eReceptem.

Nutnost využívat USB tokeny pro elektronický podpis vyvstala po 20.9.2018, kdy vešlo v účinnost nařízení eIDAS. Od tohoto data již není možné mít elektronický podpis (tedy kvalifikovaný certifikát),  v úložišti svého počítače, ale na bezpečném / certifikovaném prostředku, tj. například USB tokenu.

USB tokeny můžete zakoupit v e-shopu USBtokeny.cz.

USB tokeny