Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis – elektronický podpis disponující nejvyšším stupněm důvěryhodnosti, jenž musí být jednak zaručený a navíc musí být vytvořen kvalifikovaným (QSCD) prostředkem (např. USB tokenem nebo čipovou kartou) pro vytváření podpisů a musí být založen na kvalifikovaném osobním certifikátu pro elektronické podpisy (o kterém píšeme níže). Tento požadavek plyne z Nařízení eIDAS, které vešlo v účinnost 20.9.2018.

Právní účinek kvalifikovaného elektronického podpisu je rovnocenný podpisu vlastnoručnímu.

Kvalifikovaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaný v jednom členském státě je plně uznáván jako kvalifikovaný elektronický podpis ve všech členských státech EU.

Zřízení kvalifikovaného elektronického podpisu je možné například přes stránku digitalni-podpis.cz nebo elektronickypodpis.cz.

Kvalifikovaný (osobní) certifikát – zde často dochází k záměně, neboť pojmy jsou velmi podobné. Kvalifikovaný osobní certifikát se používá pro oba typy elektronických podpisů, tzn. jak pro zaručený, tak pro kvalifikovaný elektronický podpis.