Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis – elektronický podpis disponující nejvyšším stupněm důvěryhodnosti, založený na kvalifikovaném osobním certifikátu (o kterém píšeme níže), jenž je uložený na QSCD prostředku – např. USB tokenu nebo čipové kartě. Tento požadavek plyne z Nařízení eIDAS, které vešlo v účinnost 20.9.2018.

Zřízení kvalifikovaného elektronického podpisu je možné například přes stránku digitalni-podpis.cz.

Kvalifikovaný (osobní) certifikát – zde často dochází ke záměně, neboť pojmy jsou velmi podobné. Kvalifikovaný osobní certifikát se používá pro oba typy elektronických podpisů, tzn. jak pro zaručený, tak pro kvalifikovaný – liší se pouze úložištěm a zabezpečením úložiště.