Nařízení eIDAS

Nařízení eIDAS se týká především orgánů veřejné moci (dále jen „OVM“). S účinností od 20.9.2018 je povinností úředníků OVM využívat ke kvalifikovanému elektronickému podpisu tzv. bezpečné QSCD prostředky (zkratka z anglického „Qualified Signature Creation Device“). Kvalifikovaný elektronický podpis tak musí být jednak zaručený, ale navíc musí být vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů (USB token, čipová karta) a musí být založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy. Dle ČAK se tato změna týká i obsluhy CzechPOINTu, tzn. pro konverze dokumentů, výpis z Rejstříku trestů musí mít např. advokátní kancelář příslušný certifikovaný prostředek (USB token nebo čipovou kartu) s kvalifikovaným certifikátem.

Nařízení Evropské komise “o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES” označované zkráceně „eIDAS“ se stalo v ČR platným 1.7.2016, a nahradilo tak Zákon o elektronickém podpisu (Zákon č. 227/2000 Sb., zrušen k 19.9.2016). eIDAS je v ČR nyní upraveno Zákonem č. 297/2016 Sb., tj. Zákonem o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Mezi bezpečné QSCD prostředky patří čipové karty či USB tokeny, které splňují certifikační požadavky eIDAS. Čipovou kartu nebo USB token je možno zakoupit např. na webu USBtokeny.cz.

Pokud chcete ušetřit čas, a mít jistotu, že Vám vše bude fungovat jak má,  doporučujeme službu vystavení nového kvalifikovaného certifikátu objednat u některé mobilní Externí registrační autority České pošty (tzv. ERA), která nezbytnou dokumentaci a vystavení kvalifikovaného certifikátu provede cca během hodiny ve Vašem sídle (včetně importu kvalifikovaného certifikátu a nastavení vybraného prostředku – např. Gemalto SafeNet eToken 5110CC).

Jednou z ERA je např. elektronickypodpis.cz, který se poskytování služeb spojených s vystavováním kvalifikovaných certifikátů (i do USB tokenů a čipových karet) a obecně elektronickému podpisu systematicky věnuje.