Rozdíl mezi zaručeným a kvalifikovaným elektronickým podpisem

Zaručený (uznávaný) elektronický podpis – běžný elektronický podpis; uživatel má svůj kvalifikovaný certifikát v úložišti svého počítače.

Kvalifikovaný elektronický podpis – elektronický podpis s nejvyšším stupněm důvěryhodnosti, založený na kvalifikovaném certifikátu uloženém na bezpečném prostředku – např. USB tokenu. Tento požadavek plyne z Nařízení eIDAS, které vešlo v účinnost 20.9.2018.

Kvalifikovaný (osobní) certifikát – pozor, nezaměňujte kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovaný (osobní) certifikát. Jak zaručený, tak kvalifikovaný elektronický podpis jsou založeny na kvalifikovaném certifikátu.

Zřízení uznávaného i kvalifikovaného elektronického podpisu ve Vaší kanceláři  můžete objednat na stránce digitalni-podpis.cz.