Rozdíl mezi zaručeným a kvalifikovaným elektronickým podpisem

Zaručený elektronický podpis – lze vytvořit díky kvalifikovanému certifikátu. Je uznáván orgány veřejné moci.

Kvalifikovaný elektronický podpis – elektronický podpis s nejvyšším stupněm důvěryhodnosti. Je rovnocenný vlastnoručnímu podpisu. Kvalifikovaný elektronický podpis tak musí být jednak zaručený, ale navíc musí být vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů (USB token, čipová karta) a musí být založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy. Tento požadavek plyne z Nařízení eIDAS, které vešlo v účinnost 20.9.2018.

Kvalifikovaný (osobní) certifikát – pozor, nezaměňujte kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovaný (osobní) certifikát. Jak zaručený, tak kvalifikovaný elektronický podpis jsou založeny na kvalifikovaném certifikátu.

Zřízení uznávaného i kvalifikovaného elektronického podpisu ve Vaší kanceláři  můžete objednat na stránce digitalni-podpis.cz.